Gezinsbehandeling: samen werken aan jullie gezin

Zijn er problemen in jullie gezin, bijvoorbeeld in communicatie of opvoeding? Met gezinsbehandeling helpt Samen in Spel jullie samen een oplossing te vinden.

  • Heb je kinderen onder de 18 jaar?
  • Speelt er gedragsproblematiek?
  • Hebben jullie moeite om als gezin goed te communiceren?
  • Zijn er ontwikkelingsproblemen bij jullie kind?
  • Hebben jullie opvoedingsvragen?
  • Zijn er problemen op school?
  • Wil je een uithuisplaatsing voorkomen?
  • Ervaar je moeilijkheden op je werk of in je relatie en werkt dit door in je gezinsleven?
  • Is er sprake van geldproblemen of een verslaving en werkt dit door in je gezinsleven?

Is ‘Ja’ het antwoord op één of meerdere vragen? Dan kan gezinsbehandeling uitkomst bieden. Als je twijfelt of gezinsbehandeling de juiste weg naar oplossingen is, neem gerust contact met ons op. Wij denken graag met je mee!

Gezinsbehandeling

Werken aan de toekomst

Bij gezinsbehandeling staat het hele gezin centraal. Vragen van het gezin zijn de uitgangspunten voor de gesprekken. Er wordt gewerkt vanuit de kracht van het gezin met als doel om deze te vergroten. Problemen worden in kaart gebracht om er vervolgens doelen aan te koppelen. Er wordt gekeken of de doelstellingen zijn behaald. De gesprekken worden grotendeels met het hele gezin samen gevoerd. Als het nodig is, spreekt de gezinsbehandelaar de gezinsleden apart. Verbetering van de communicatie binnen het gezin is altijd een onderdeel van gezinsbehandeling. Bij Samen in Spel is gezinstherapie oplossingsgericht. De focus ligt op de toekomst. Het sociale netwerk van het gezin kan worden betrokken, tijdens de behandeling en/of om daarna het gezin verder te ondersteunen. Gezinsbehandeling duurt gemiddeld vijf maanden, de contactmomenten met het gezin binnen de behandeling worden per gezin op maat ingepland. Blijkt tijdens de behandeling dat jullie er niet uitkomen? Of spelen er individuele problemen? Dan bieden we eventueel ook scheidingsmediation en individuele therapie.

Het is in sommige gevallen mogelijk om de kosten van gezinstherapie vergoed te krijgen door de gemeente. Voor meer informatie hierover zie vergoeding.

sis-gezin

Voor meer informatie over gezinsbehandeling neem gerust contact met ons op.