Raad en daad om weer stevig te staan

SAMEN IN SPEL

Multidisciplinaire jeugdhulpverleningspraktijk voor jeugd en gezin.

Samen in Spel helpt om weer stevig te staan. Wij zijn er voor jullie kinderen, voor jou, jouw (ex)partner, jullie samen én voor jullie hele gezin.

Als jeugdhulpverleningspraktijk staan bij Samen in Spel de kinderen altijd op de eerste plaats! Kom je voor ondersteuning dan kiezen wij met jullie samen de aanpak die het beste aansluit bij wat jullie zoeken.

Samen in Spel biedt hulp aan kinderen/jeugdigen die steun nodig hebben bij het opgroeien/ hun ontwikkeling en/of de situatie waarin zij zich bevinden, gezinnen met (complexe) problemen en bij psychische problematiek. Wij hanteren diverse methodieken voor ouders en kinderen/jeugdigen onder andere op het gebied van (v)echtscheiding.

Het gezegde: ‘Iemand met raad en daad bijstaan’ is ons op het lijf geschreven. Wij helpen jullie graag concreet verder door gesprek én door actie.

 • Danielle heeft mij en vooral ons gezin goed kunnen helpen. We begrijpen elkaar nu een stuk beter en hebben de handvatten gekregen om te bouwen aan een mooie toekomst samen.

  Pauline
 • Yael heeft ons zoontje met zijn ADHD geholpen. Hij begrijpt zichzelf nu een stuk beter en wij hebben meer handvatten om hem te helpen. Een ervaren gezinsprofessional die goed bij ons aansloot!

  Sander
 • Wij liepen vast in onze opvoeding toen onze kinderen in de puberteit kwamen, Pleun heeft ons hierbij erg goed kunnen helpen.

  Anoniem
 • Beste Lianne, Ik zal je eerlijk zeggen dat ik er de eerste keer ging ik erheen met het gevoel dat het niet zou veranderen. Wonderen zijn de wereld nog niet uit, door de juiste vragen te stellen en ons na te laten denken over hoe het beter kan.....Bedankt en ik hoop dat we je niet meer nodig hebben.

  Marcel
 • Fijn dat er met ons mee werd gedacht en echt naar ons werd geluisterd! Dankjewel voor de fijne contacten.

  Erika

DOELSTELLING SAMEN IN SPEL

Samen in Spel heeft als doel hulp bieden aan jeugdigen/ gezinnen met de intentie dat de jeugdige/ het gezin geholpen/ ondersteund wordt bij de problemen die er spelen. Waarbij het luisteren naar de jeugdige/ ouders altijd het vertrekpunt is.

Met de bedoeling de ontwikkeling van de jeugdige te bevorderen, de veiligheid (waar nodig) te herstellen en om de eigen kracht en het probleemoplossende vermogen van de jeugdige/ het gezin te vergroten en ook om de opvoedcapaciteiten van de ouders te bevorderen en het sociale netwerk te betrekken.

Zodat jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien en dat ze hun talenten kunnen ontwikkelen en naar vermogen kunnen deelnemen in de samenleving.

Samen in Spel houdt zich aan de wettelijke verplichtingen, zoals deze staan beschreven in de Jeugdwet.

Samengevat is de doelstelling van Samen in Spel: ‘Jeugdigen/gezinnen helpen om (zelfstandig) weer stevig te staan’.

MISSIE SAMEN IN SPEL

Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien.

Als opgroeien of opvoeden (tijdelijk) onder druk komt te staan, kan de jeugdige/ het gezin gebruik maken van de hulpverlening vanuit Samen in Spel.

Wij staan voor maatwerk binnen de jeugdhulpverlening. En vinden laagdrempelig werken belangrijk alsook het effectief en efficiënt benaderen van situaties vanuit professionele betrokkenheid.

Ons uitgangspunt is: ‘De hulpverlening duurt zo lang en is zo intensief is als nodig, en is zo kort en licht als mogelijk’. Met als richting van zwaar naar licht en met als (eind)doel dat het gezin (met hulp van het eigen netwerk) zoveel mogelijk zelf de benodigde ondersteuning kan leveren en/of organiseren.

Samen in Spel vindt stabiliteit en continuïteit in het hulpverleningsproces belangrijk, waarbij de jeugdige/ het gezin zoveel mogelijk dezelfde gezichten zien en zo min mogelijk van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Wij werken samen met andere (betrokken) professionals zoals: verwijzers (jeugd- en gezinscoaches/ jeugd- en gezinsbeschermers), onderwijs,(praktijkondersteuners) huisartsen, collega (jeugd)hulpverleners en rechtbank.

VISIE SAMEN IN SPEL

Een vraag om hulp, zeker als er minderjarigen zijn betrokken, tolereert in onze ogen geen lange wachttijd. Samen in Spel biedt daarom snelle en adequate hulpverlening aan.

Door te werken met waarden als wederzijds respect, vertrouwen en door een sfeer van veiligheid te creëren vergroten wij de kans van slagen van de hulpverlening.

Samen in Spel streeft ernaar om ‘problemen’ daar waar nodig OF wenselijk aan te pakken op de plek waar ze zich voordoen en/of ontstaan. Bijvoorbeeld in de thuissituatie, of op school. Ook tracht Samen in Spel altijd het (sociale) netwerk te betrekken. Uitgaande van het gezegde: ‘It takes a village to raise a child’.

Wij vinden het vergroten van de eigen kracht en het versterken van het probleemoplossend vermogen bij de jeugdige/ het gezin belangrijk. Ook ligt de regie (daar waar mogelijk) bij de jeugdige/ het gezin, dit maakt onder meer dat zij de behandeldoelen in overleg worden opgesteld om het commitment stevig te duiden.

Samen in Spel vindt intrinsieke motivatie van groot belang om hulpverleningsprocessen te laten slagen. En gaat uit van de eigen wens van ouders om een gezond opvoed- en opgroeiklimaat te bieden voor hun kind(eren) en van de eigen kracht en de veerkracht van de jeugdigen/gezinnen.

TEAM SAMEN IN SPEL

Yael Brouwer

Danielle Tearr

Annet Peetoom

Naomi Weertman

Steef Valentijn

Hilde Jaspers

Ruth van Es

Patricia Tearr

Wilfried Kra Koffi

Else Legebeke

Marjanne Boesenkool

Paulina Mommas

Joshua Souisay

Pleun Bouman

Lianne van Lith

PUBLICATIES

endekinderenscheidenmee
ouders-uitelkaar
de-conflictloods
bang_boos_blij
de-scheidingsnavigator

WIJ WERKEN SAMEN MET

Voor meer  informatie neem gerust contact met ons op.